Művészetterápiás Műhely

A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát. - Pablo Picasso

Komplex művészeti terápia, ami megkísérel egyensúlyt teremteni a külvilág és a belső világ között, a köztük lévő kölcsönhatás, lelki anyagcsere létrehozásával. A sajátélményen és elméleten alapuló tematikus foglalkozások az állandóság és változatosság szerepére épülnek. A változás által az "újjászületés" testi-lelki-szellemi szinten beindul.

rajzkészség nem szükségeltetik, ösztönös alkotások születnek a különböző technikák segítségével! Festés, rajzolás, agyagozás stb. A folyamat során óhatatlanul a vizuális ábrázolás is fejlődik, bár a terápia célja nem erre irányul. Az alkotói folyamatot segíti a foglakozások alkalmával elvégzett relaxáció, vers vagy mese és a hozzá kapcsolódó zene. A tudatalattiból előhívott képek felszínre kerülnek,az adott témában és ezzel elindul egy "tisztulási" folyamat. "AHA" élmények, felismerések, megoldhatatlannak tűnő problémák feloldása.

Az elkészített alkotásokra a csoport verbálisan asszociál, ezzel beindítva a művek tudatalatti üzeneteit az alkotóban és a képre reflektáló félben egyaránt. Önismereti folyamat, amit vizuális eszközök segítségével a belső kép kivetítésével az ábrázolással, játékosan tudunk fejleszteni.

A művészeti terápia hatására fejlődik és differenciálódik az érzelmi és akarati élet, a megérző és beleélő készség, valamint a tudat felismerő képessége. Hallhatóvá vállnak számunkra a lelkünk mélyéről érkező üzenetek, amelyek egyszerre hozhatnak változást, elevenséget, harmóniát, új örömöket és célokat.

Tematika:

Belső érzések megjelenítése

  1. az évszakok, évkörök feldolgozása
  2. életszakaszok feldolgozása
  3. személyközi/emberi kapcsolatokra

Külvilágra fókuszálás

  1. megfigyelési rajzok
  2. valóság, külső realitás megjelenítése

Milyen korosztály: 18-100 éveseknek

Anyagszükséglet:
Az árba beépítve: papírok, festékek, ecsetek, olajpasztell, agyag, ... stb.
A munkákat összegyűjtöm /de közben is elvihető/ és egy-egy blokk lezárásakor áttekintjük közösen, majd hazavihető.

Létszám: 6-8 Fő

Várok Minden kedves érdeklődőt!